Tác giả : Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Chân dung Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Bình luận(0)
(*)
Chuyên mục