Tác giả :Internet

Kỹ thuật trồng Lan Kim Tuyến

Bình luận(25)
(*)

Hongnguyen92bd@gmAil.com - Mình bán lan kim tuyến bạn nào có mhu cầu mua thi alo mha 01693190549

2 năm trước, tháng 1

bichnganhoachampa@gmail.com - toi o ninh thuan co rat nhieu lan kim tuyen xin thong bao cho cac bac co nhu cau thu mua hay lien he voi toi wa sdt;0933038981

Ngày 19 tháng 10 năm 2015

toixau_emche_toingheo_emghet@yahoo.com - mjnh nghj cac ban chong va lien ket voi cac tiem thuoc dong y ma ban dung nen ban wa trung quoc.gjo con co ma ban toi khj mjnh bj benh k co tien mua dc no dau

Ngày 31 tháng 10 năm 2014

toixau_emche_toingheo_emghet@yahoo.com - mjnh nghj cac ban chong va lien ket voi cac tiem thuoc dong y ma ban dung nen ban wa trung quoc.gjo con co ma ban toi khj mjnh bj benh k co tien mua dc no dau

Ngày 31 tháng 10 năm 2014

toixau_emche_toingheo_emghet@yahoo.com - mjnh nghj cac ban chong va lien ket voi cac tiem thuoc dong y ma ban dung nen ban wa trung quoc.gjo con co ma ban toi khj mjnh bj benh k co tien mua dc no dau

Ngày 31 tháng 10 năm 2014

toixau_emche_toingheo_emghet@yahoo.com - mjnh nghj cac ban chong va lien ket voi cac tiem thuoc dong y ma ban dung nen ban wa trung quoc.gjo con co ma ban toi khj mjnh bj benh k co tien mua dc no dau

Ngày 31 tháng 10 năm 2014

toixau_emche_toingheo_emghet@yahoo.com - mjnh nghj cac ban chong va lien ket voi cac tiem thuoc dong y ma ban dung nen ban wa trung quoc.gjo con co ma ban toi khj mjnh bj benh k co tien mua dc no dau

Ngày 31 tháng 10 năm 2014

toixau_emche_toingheo_emghet@yahoo.com - mjnh nghj cac ban chong va lien ket voi cac tiem thuoc dong y ma ban dung nen ban wa trung quoc.gjo con co ma ban toi khj mjnh bj benh k co tien mua dc no dau

Ngày 31 tháng 10 năm 2014

toixau_emche_toingheo_emghet@yahoo.com - mjnh nghj cac ban chong va lien ket voi cac tiem thuoc dong y ma ban dung nen ban wa trung quoc.gjo con co ma ban toi khj mjnh bj benh k co tien mua dc no dau

Ngày 31 tháng 10 năm 2014

toixau_emche_toingheo_emghet@yahoo.com - mjnh nghj cac ban chong va lien ket voi cac tiem thuoc dong y ma ban dung nen ban wa trung quoc.gjo con co ma ban toi khj mjnh bj benh k co tien mua dc no dau

Ngày 31 tháng 10 năm 2014

toixau_emche_toingheo_emghet@yahoo.com - mjnh nghj cac ban chong va lien ket voi cac tiem thuoc dong y ma ban dung nen ban wa trung quoc.gjo con co ma ban toi khj mjnh bj benh k co tien mua dc no dau

Ngày 31 tháng 10 năm 2014

toixau_emche_toingheo_emghet@yahoo.com - mjnh nghj cac ban chong va lien ket voi cac tiem thuoc dong y ma ban dung nen ban wa trung quoc.gjo con co ma ban toi khj mjnh bj benh k co tien mua dc no dau

Ngày 31 tháng 10 năm 2014

toixau_emche_toingheo_emghet@yahoo.com - mjnh nghj cac ban chong va lien ket voi cac tiem thuoc dong y ma ban dung nen ban wa trung quoc.gjo con co ma ban toi khj mjnh bj benh k co tien mua dc no dau

Ngày 31 tháng 10 năm 2014

havanluongcb@gmail.com - gio gja lan the nao vay

Ngày 17 tháng 9 năm 2014

daututheky@gmail.com - Tôi thu mua lan kim tuyến, bác nào có thì gọi 01657675040

Ngày 19 tháng 8 năm 2014

ngocbinh.cntt@gmail.com - có lái buôn vẫn thường xuyên mua và bán qua trung quốc hay đâu đó , chỉ là lợi nhuận ko rõ

Ngày 13 tháng 8 năm 2014

ngocbinh.cntt@gmail.com - có lái buôn vẫn thường xuyên mua và bán qua trung quốc hay đâu đó , chỉ là lợi nhuận ko rõ

Ngày 13 tháng 8 năm 2014

ngocbinh.cntt@gmail.com - có lái buôn vẫn thường xuyên mua và bán qua trung quốc hay đâu đó , chỉ là lợi nhuận ko rõ

Ngày 13 tháng 8 năm 2014

ngocbinh.cntt@gmail.com - có lái buôn vẫn thường xuyên mua và bán qua trung quốc hay đâu đó , chỉ là lợi nhuận ko rõ

Ngày 13 tháng 8 năm 2014

ngocbinh.cntt@gmail.com - có lái buôn vẫn thường xuyên mua và bán qua trung quốc hay đâu đó , chỉ là lợi nhuận ko rõ

Ngày 13 tháng 8 năm 2014

anhdo@sanday.vn - Chào các bạn, hiện nay tôi nghe nói giá trị cây lan Kim Tuyến rất cao, nó có thể giúp người nông dân thoát nghèo nhưng xin hỏi ở Việt Nam đã có đơn vị nào thu mua, tìm được đầu ra cho sản phẩm này chưa ạ?

Ngày 8 tháng 8 năm 2014

anhdo@sanday.vn - Chào các bạn, hiện nay tôi nghe nói giá trị cây lan Kim Tuyến rất cao, nó có thể giúp người nông dân thoát nghèo nhưng xin hỏi ở Việt Nam đã có đơn vị nào thu mua, tìm được đầu ra cho sản phẩm này chưa ạ?

Ngày 8 tháng 8 năm 2014

anhdo@sanday.vn - Chào các bạn, hiện nay tôi nghe nói giá trị cây lan Kim Tuyến rất cao, nó có thể giúp người nông dân thoát nghèo nhưng xin hỏi ở Việt Nam đã có đơn vị nào thu mua, tìm được đầu ra cho sản phẩm này chưa ạ?

Ngày 8 tháng 8 năm 2014

anhdo@sanday.vn - Chào các bạn, hiện nay tôi nghe nói giá trị cây lan Kim Tuyến rất cao, nó có thể giúp người nông dân thoát nghèo nhưng xin hỏi ở Việt Nam đã có đơn vị nào thu mua, tìm được đầu ra cho sản phẩm này chưa ạ?

Ngày 8 tháng 8 năm 2014

anhdo@sanday.vn - Chào các bạn, hiện nay tôi nghe nói giá trị cây lan Kim Tuyến rất cao, nó có thể giúp người nông dân thoát nghèo nhưng xin hỏi ở Việt Nam đã có đơn vị nào thu mua, tìm được đầu ra cho sản phẩm này chưa ạ?

Ngày 8 tháng 8 năm 2014
Chuyên mục