Tác giả :VOV

Trong những năm qua, kinh tế hợp tác và Hợp tác xã có vai trò quan trọng trong việc giải quyết việc làm, đảm bảo đời sống cho đông đảo người lao động, tạo sự ổn định về chính trị - xã hội góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế. Mặc dù còn khó khăn, nhưng các tổ hợp tác, hợp tác xã đã khẳng định được vị trí của mình trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Nhân dịp kỷ niệm “Ngày hợp tác xã Việt Nam”, Phóng viên Kênh Truyền hình VOV đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Biên – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về những đóng góp của hợp tác xã đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước

Bình luận(0)
(*)
Chuyên mục